سفارش تبلیغ
صبا

ساحل

راه انتخاب دوست شایسته چیست؟

    نظر
راه انتخاب دوست شایسته چیست؟
در مورد دوستی باید ابتدا نتایج و ثمرات آن را بررسی نمود. اصل کلی در میان برادران دینی این است که با یکدیگرالفت، صمیمیت و رابطه دوستانه داشته و برای رضای خداوند یکدیگر را دوست بدارند. چنین الفتی مایه کمال وسعادت است؛ ولی اگر انسان، به دلایلی دوستی با شخصی را صلاح ندانست، هیچ الزامی نیست که با وی رفاقت کند، هر چند طرف مقابل بر پیوند دوستی اصرار ورزد. البته در این صورت هم باید به گونه‏ای خود را کنار بکشد که زمینه‏های انس و دوستی در آینده، به کلی از میان نرود. رفت و آمد و یا معاشرت با افرادی که نماز نمی‏خوانند و ترک معاشرت نیز موجب تنبه و آگاهی آنها نمی‏شود اشکال ندارد؛ حتی اگر احتمال می‏دهید که با رفت و آمد و معاشرتمی‏توانید آنها را به نماز و سایر واجبات تشویق کنید، بهتر است که با آنها قطع رابطه نکنید.

خانمها و آقایان جسارت عاشقانه زیستن را فرا بگیرید

    نظر

خانمها و آقایان

جسارت عاشقانه زیستن را فرا بگیرید

عشق حقیقی را در وجود خود کشف و پرورش دهید

همسر یا نامزدتان را عاشقانه دوست داشته باشید

مهمترین درس ازدواج یعنی عشق ورزی را یاد بگیریم

کلید برقراری رابطه پایدار در دستان شما خواهد بود


دوستی پایدار در پرتو تقوا

    نظر

دوستی پایدار در پرتو تقوا
 در مقام بیان ویژگیهای رفیق همراه و همدل و در جایگاه بیان آثار، فواید و کارکردهای تقوا به عنوان یکی از ویژگی های اساسی دوست و رفیق، به یکی از مهمترین و کلیدی ترین آثار آن یعنی حصول بصیرت و ژرف نگری در انسان اشاره نموده و بیان داشتیم که در نسبتی عکس، زمانی که انسان به واسطه مراتبی از تقوا، به مقام بصیرت نایل می شود، آن گاه همین بصیرت سبب شکوفایی و تعمیق هرچه بیشتر تقوا در آدمی می گردد.
 مشکلات زندگی، آرزوها و تمایلات بشری گاه موجبات اضطراب و یاس و اندوه را برای آدمی به همراه دارد. مردم در مواجهه با گرفتاری های روزمره زندگی، به دو گروه تقسیم می گردند. عده ای در مقابل آن منفعل و تاثیرپذیر و گروهی فعال و تاثیر گذارند. گروه اول قدرت برخورد با این مشکلات را در خود ندیده و از آنجا که از پشتوانه اعتقادی لازم برخوردار نمی باشند، به شدت مبتلا به یاس و اضطراب گشته و پس از گذشت اندک زمانی، سیمای زندگیشان مبتلا به پوچی و بی هویتی گشته و تیرگی و سیه روزی زندگی شان را فرا می گیرد. اما گروه دوم با اتکاء به نیروی الهی و تحمل و توکل عمیق که همگی منبعث از رعایت تقوا و حفظ دامن نفس از آلودگی و ناپاکیهاست، در برابر تمامی مشکلات و سختیها به مقابله پرداخته و با بصیرت، خویشتنداری و پرهیزکاری، امر خویش را به سرانجام مطلوبی نایل می گردانند. پاداش و ثمره این مجاهدت آنها را خداوند این چنین بیان می نماید: “هان، همانا اولیای الهی را نه ترسی است و نه اندوهی، همان کسانی که ایمان آوردند و تقوا پیشه می کردند، بشارت در دنیا و آخرت برای آنهاست. وعده های خدا را تبدیلی نیست، این همان رستگاری بزرگ است”(یونس64-62/). ایمنی از ترس و اندوه برای اولیای الهی از آن روست که در همراهی خدایند و خدا نیز امر آنها را کفایت می کند: “خداوند با کسانی است که تقوا دارند و نیکوکارند”(نحل128/).